0

Om personvernreglene våre

Bestelprint.nl bryr seg mye om personvernet ditt. Vi behandler derfor bare data vi trenger for (forbedring) av våre tjenester, og vi håndterer informasjonen vi har samlet om deg og din bruk av tjenestene våre med omhu. Vi gjør aldri dataene dine tilgjengelige for tredjeparter for kommersielle formål.

Denne personvernerklæringen gjelder bruk av nettstedet og tjenestene som tilbys av Bestelprint.nl. Startdatoen for gyldigheten av disse vilkårene er 28/09/2018, med publisering av en ny versjon blir gyldigheten til alle tidligere versjoner kansellert. Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon om deg som samles inn av oss, hva denne informasjonen brukes til og med hvem og under hvilke forhold denne informasjonen kan deles med tredjeparter. Vi forklarer deg også hvordan vi lagrer dataene dine og hvordan vi beskytter dataene dine mot misbruk og hvilke rettigheter du har med hensyn til personopplysningene du gir oss.

Hvis du har spørsmål om personvernreglene våre, kan du kontakte vår personvernkontaktperson. Du finner kontaktinformasjonen på slutten av personvernreglene.

Om databehandling

Nedenfor kan du lese hvordan vi behandler dataene dine, hvor vi lagrer dem eller har dem lagret, hvilke sikkerhetsteknikker vi bruker og hvem dataene er transparente for.

Webshop-programvare

WooCommerce

Nettbutikken vår er utviklet med programvare fra WooCommerce, vi har valgt Neostrada som webhotell. Personlige data som du gjør tilgjengelig for oss til fordel for tjenestene våre, vil bli delt med denne parten. AndersNeostrada har tilgang til dine data for å gi oss (teknisk) støtte, de vil aldri bruke dataene dine til noe annet formål. Neostrada er forpliktet til å treffe passende sikkerhetstiltak på grunnlag av avtalen vi har inngått med dem. Denne
sikkerhetstiltak består av anvendelse av SSL-kryptering og en sterk passordpolicy. Regelmessige sikkerhetskopier er laget for å forhindre tap av data.

WooCommerce

Nettbutikken vår er utviklet med programvare fra WooCommerce, vi er vert for nettbutikken vår på en server under egen ledelse. Vi har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre misbruk, tap og korrupsjon av data så mye som mulig. Disse sikkerhetstiltakene består i alle tilfeller av anvendelse av SSL-kryptering og en sterk passordpolicy. Regelmessige sikkerhetskopier er laget for å forhindre tap av data.

Webhotell

Neostrada

Vi kjøper webhotell og e-posttjenester fra Neostrada. Neostrada behandler personopplysninger på våre vegne og bruker ikke dataene dine til egne formål. Denne parten kan imidlertid samle metadata om bruken av tjenestene. Dette er ikke personopplysninger. Neostrada har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre tap og uautorisert bruk av dine personlige data. Neostrada er forpliktet til å holde hemmelighold på grunnlag av avtalen.

Neostrada

Vi bruker tjenestene til Neostrada for vår vanlige e-posttrafikk. Denne parten har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre misbruk, tap og korrupsjon av dine og våre data så mye som mulig. Neostrada har ingen tilgang til postkassen vår, og vi behandler all vår e-posttrafikk konfidensielt.

Betalingsprosessorer

Mollie

Vi bruker plattformen fra til å behandle (deler av) betalingene i vår nettbutikk Mollie. Mollie behandler navn, adresse og bostedsdetaljer og betalingsdetaljer som bankkontoen eller kredittkortnummeret ditt. Mollie har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data. Mollie forbeholder seg retten til å bruke dataene dine for å forbedre tjenesten ytterligere og dele (anonymiserte) data med tredjeparter. Alle
De nevnte garantiene med hensyn til beskyttelsen av dine personopplysninger gjelder også for delene av Mollietjenester som de engasjerer tredjeparter for. Mollie lagrer ikke dataene dine lenger enn det som er lovlig.

Anmeldelser

Webwinkelkeur

Vi samler anmeldelser via WebwinkelKeur-plattformen. Hvis du legger igjen en anmeldelse via WebwinkelKeur, er du forpliktet til å oppgi navn og e-postadresse. WebwinkelKeur deler denne informasjonen med oss, slik at vi kan koble gjennomgangen til bestillingen din. WebwinkelKeur publiserer også navnet ditt på sin egen nettside. I noen tilfeller kan WebwinkelKeur kontakte deg for å gi en forklaring på anmeldelsen din. I tilfelle vi inviterer deg til å legge igjen en anmeldelse, vil vi dele navnet ditt og e-postadressen din med WebwinkelKeur. De bruker bare denne informasjonen med det formål å invitere deg til å legge igjen en anmeldelse. WebwinkelKeur har
ta passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data. WebwinkelKeur forbeholder seg retten til å engasjere tredjeparter for levering av tjenester, som vi har gitt tillatelse til WebwinkelKeur for. Alle de ovennevnte garantiene med hensyn til beskyttelsen av dine personopplysninger gjelder også de delene av tjenestene som WebwinkelKeur engasjerer tredjepart for.

Frakt og logistikk

PostNL

Når du bestiller hos oss, er det vår oppgave å få pakken din levert til deg. Vi bruker tjenestene til PostNL for å utføre leveransene. Det er derfor nødvendig at vi deler dine navn, adresse og bostedsinformasjon med PostNL. PostNL bruker kun denne informasjonen med det formål å gjennomføre avtalen. I tilfelle PostNL engasjerer underleverandører, vil PostNL også gjøre din informasjon tilgjengelig for disse partene.

DHL

Hvis du bestiller hos oss, er det vår jobb å få pakken din levert til deg. Vi bruker tjenestene til DHL for å utføre leveransene. Det er derfor nødvendig at vi deler navn, adresse og bostedsinformasjon med DHL. DHL bruker kun denne informasjonen med det formål å gjennomføre avtalen. I tilfelle DHL engasjerer underleverandører, vil DHL også gjøre dataene dine tilgjengelige for disse partene.

Fakturering og regnskap

MoneyBird

Vi bruker tjenestene til MoneyBird for å registrere vår administrasjon og regnskap. Vi deler navn, adresse og bostedsdetaljer og detaljer angående bestillingen din. Disse dataene brukes til administrasjon av salgsfakturaer. Dine personlige data blir sendt og lagret beskyttet, MoneyBird har tatt de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine data mot tap og uautorisert bruk. MoneyBird er forpliktet til å holde taushetsplikt og vil behandle informasjonen din konfidensielt. MoneyBird bruker ikke dine personlige data til andre formål enn de som er beskrevet ovenfor.

Eksterne salgskanaler

Bol.com

Vi selger (deler av) artiklene våre via Bol.com-plattformen. Hvis du legger inn en bestilling via denne plattformen, vil Bol.com dele din bestilling og personopplysninger med oss. Vi bruker denne informasjonen til å behandle bestillingen din. Vi behandler dine data konfidensielt og har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine data mot tap og uautorisert bruk.

Formål med databehandlingen

Generelt formål med behandlingen

Vi bruker bare dataene dine til fordel for tjenestene våre. Dette betyr at formålet med behandlingen alltid er direkte relatert til bestillingen du gir. Vi bruker ikke dataene dine til (målrettet) markedsføring. Hvis du deler informasjon med oss ​​og vi bruker denne informasjonen til å kontakte deg på et senere tidspunkt - annet enn på din forespørsel - vil vi be deg eksplisitt om dette. Dataene dine vil ikke bli delt med tredjeparter, annet enn å oppfylle regnskaps- og andre administrative forpliktelser. Disse tredjepartene holdes konfidensielle på grunnlag av avtalen mellom dem og oss eller en ed
eller juridisk forpliktelse.

Automatisk innsamlede data

Data som automatisk blir samlet inn av nettstedet vårt blir behandlet med sikte på å forbedre tjenestene våre ytterligere. Disse dataene (for eksempel din IP-adresse, nettleser og operativsystem) er ikke personopplysninger.

Deltakelse i skatte- og kriminell etterforskning

I noen tilfeller kan Bestelprint.nl holdes på grunnlag av en juridisk forpliktelse til å dele dataene dine i forbindelse med offentlig skatt eller kriminell etterforskning. I et slikt tilfelle er vi tvunget til å dele dine data, men vi vil motsette oss dette innenfor de muligheter loven gir oss.

Oppbevaringsperioder

Vi oppbevarer dataene dine så lenge du er en kunde av oss. Dette betyr at vi beholder kundeprofilen din til du viser at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre. Hvis du angir dette for oss, vil vi også betrakte dette som en forespørsel om å glemme. Basert på gjeldende administrative forpliktelser, må vi oppbevare fakturaer med dine (personlige) data, så vi vil oppbevare disse dataene så lenge gjeldende termin løper. Imidlertid har ansatte ikke lenger tilgang til din klientprofil og dokumenter som vi har produsert som et resultat av oppgaven din.

Dine rettigheter

På grunnlag av gjeldende nederlandsk og europeisk lovgivning har du som registrert visse rettigheter med hensyn til personopplysningene som behandles av eller på vegne av oss. Vi forklarer nedenfor hvilke rettigheter dette er, og hvordan du kan påberope deg disse rettighetene.

I prinsippet, for å forhindre misbruk, sender vi bare kopier og kopier av dataene dine til din allerede kjente e-postadresse. I tilfelle du ønsker å motta dataene til en annen e-postadresse eller for eksempel per post, vil vi be deg om å identifisere deg. Vi fører oversikt over fullførte forespørsler, i tilfelle en forespørsel om å bli glemt, administrerer vi anonyme data. Du vil motta alle utsagn og kopier av data i maskinlesbart dataformat som vi bruker i systemene våre.

Du har når som helst rett til å sende inn en klage til den nederlandske datatilsynet hvis du mistenker at vi bruker dine personopplysninger på feil måte.

Inspeksjonsrett

Du har alltid rett til å se dataene vi behandler eller har behandlet som vedrører din person eller som kan spores tilbake til deg. Du kan sende en forespørsel om dette til vår kontaktperson om personvernsaker. Du vil motta et svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis din forespørsel blir gitt, vil vi sende deg en kopi av alle data med oversikt over prosessorene som har disse dataene på den e-postadressen som er kjent for oss, med angivelse av kategorien vi har lagret disse dataene under.

Rettelsesrett

Du har alltid rett til å ha dataene vi behandler eller har behandlet som vedrører din person, eller som kan spores tilbake til dette. Du kan sende en forespørsel om dette til vår kontaktperson om personvernsaker. Du vil motta et svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis din forespørsel blir gitt, vil vi sende deg en bekreftelse på at detaljene er endret på e-postadressen som er kjent for oss.

Rett til begrensning av behandlingen

Du har alltid rett til å begrense dataene vi behandler eller har behandlet som vedrører din person eller som kan spores tilbake til deg. Du kan sende en forespørsel om dette til vår kontaktperson om personvernsaker. Du vil motta et svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis din forespørsel blir gitt, vil vi sende deg en bekreftelse til den e-postadressen som er kjent for oss at dataene ikke lenger vil bli behandlet før du fjerner begrensningen.

Rett til overførbarhet

Du har alltid rett til å utføre dataene vi behandler eller har behandlet som vedrører din person eller som kan føres tilbake til dette, av en annen part. Du kan sende en forespørsel om dette til vår kontaktperson om personvernsaker. Du vil motta et svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis din forespørsel blir gitt, vil vi sende deg kopier eller kopier av all data om deg som vi har behandlet eller som er behandlet på våre vegne av andre prosessorer eller tredjeparter. Etter all sannsynlighet vil vi ikke lenger kunne fortsette å tilby tjenesten i et slikt tilfelle, fordi sikker kobling av datafiler ikke lenger kan garanteres.

Rett til innvendinger og andre rettigheter

I noen tilfeller har du rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger av eller på vegne av Bestelprint.nl. Hvis du motsetter deg, vil vi umiddelbart stoppe databehandlingen i påvente avgjørelsen av din innsigelse. Hvis din innvending er velbegrunnet, vil vi gjøre kopier og / eller kopier av data som vi behandler eller har behandlet tilgjengelig for deg, og deretter avbryte behandlingen permanent.

Du har også rett til ikke å bli gjenstand for automatisert individuell beslutningstaking eller profilering. Vi behandler ikke dataene dine på en slik måte at denne retten gjelder. Hvis du mener dette er tilfelle, kan du kontakte vår kontaktperson for personvern.

Informasjonskapsler

Google Analytics

Informasjonskapsler fra det amerikanske selskapet Google plasseres via nettstedet vårt som en del av "Analytics" -tjenesten. Vi bruker denne tjenesten for å holde rede på og motta rapporter om hvordan besøkende bruker nettstedet. Denne prosessoren kan være forpliktet til å gi tilgang til disse dataene på grunnlag av gjeldende lover og regler. Vi samler inn informasjon om surfeatferd og deler denne informasjonen med Google. Google kan tolke denne informasjonen sammen med andre datasett og dermed spore bevegelsene dine på internett. Google bruker denne informasjonen til å tilby målrettede annonser (AdWords) og andre Google-tjenester
og produkter.

Informasjonskapsler fra tredjepart

I tilfelle tredjeparts programvareløsninger bruker informasjonskapsler, angis dette i denne personvernerklæringen.

Endringer i personvernreglene

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre personvernreglene våre. Imidlertid vil du alltid finne den nyeste versjonen på denne siden. Hvis den nye personvernregelen har konsekvenser for måten vi behandler allerede innsamlede data angående deg, vil vi informere deg på e-post.

Kontakt

Orderprint.nl

Belgian Button Company bv

Lange Kievitstraat 56
2018 Antwerpen

MVA: BE0882.217.770

Kontaktperson for personvernsaker
S Stern

nær

Suksess! Oops!

nær

Velg alternativer

nær